Roma Tiyatrosu, Ankara Kalesi, Ulus

Ankara Tarihi Yerler Envanteri #37 | Roma Tiyatrosu, Ankara Kalesi, Ulus


Ulus – Ankara

(M. Kadıoğlu “Ankyra Tiyatrosu: Ön Rapor” A.Ü. DTCF Arkeoloji Bölümü I-II. Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, ANADOLU Ek Dizi no:1, Ankara 2004, s.123-140)

Ankara Antik Roma Tiyatrosu’nun kalıntıları Ankara Kalesi’ne çıkan yokuş yolun başlangıç kısmının sol tarafında yer almaktadır.

Ankara (Ankyra) Antik Roma Tiyatrosunun yeri, 19. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’yu gezen İngiliz gezgin W. J. Hamilton tarafından tespit edilmiştir. Aynı yüzyılın ikinci yarısında, G.Perrot – E. Guillaume, çevrede gördüğü blokların bir tiyatroya ait olabileceğinden söz etmiştir.

1982 yılında bir temel kazısı sırasında tesadüfen kalıntılarına rastlanan tiyatro 1982-1986 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin bilimsel danışmanlığı ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilen kazılarla ortaya çıkarılmıştır.

Tiyatro olarak tanımlanan yapı, Augustus ve Roma Tapınağının güney-doğusunda, Ankara Kalesi’nin Bent Deresine bakan kuzeybatı yamacında yer almaktadır.

Yaklaşık 50×43.5 m. ölçülerindeki bu yapı, cavea, orkestra, proskenion ve büyük olasılıkla iki katlı bir sahne binasından oluşmakta idi.


Argun Konuk
Argun Konuk

Türkiye ve dünyanın farklı yerleri hakkında seyahat ve tarih yazıları yazıyorum.


Benzer Tarihi Yerler


Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.