Aziz Mercurius Yeraltı Şehri

Aksaray İli kırsalında bulunan Aziz Mercurius Yeraltı Şehri, erken dönem Hristiyanlarının inşa ettiği bir yeraltı yerleşimi.

Read More

Saratli Kirkgoz Underground City – Cappadocia

Saratli Kirkgoz Underground City was a shelter for the early Christians who were running away from the prosecutions of the Romans.

Read More