Karapapakh Azerbaijani Cemetery in Rural Kars, East Turkey

An old Karapapakh Azerbaijani cemetery that I ran into as I was exploring the rural villages in Kars Province of Eastern Turkey.

Read More

Kars Kırsalında Bir Karapapak Azeri Mezarlığı: Taşköprü

Doğu Türkiye turumda, Kars’ın Çıldır gölü havzasınaki köyleri gezerken rastladığım bir Karapapak Azeri mezarlığı.

Read More