Orbelyan Kervansarayı: Ermenistan’ın Dağlarındaki Saklı Hazine

Yazının içindekiler

  • Orbelyan Kervansarayı
  • Orbelyan Kervansarayı’nın tarihi
  • Orbelyan Kervansarayı nerede?

Orbelyan Kervansarayı

MS 14. yüzyılda inşa edilen Orbelyan Kervansarayı, Ermenistan’ın Vayots Dzor Bölgesi’nde bulunuyor. Bu tarihi yapı “Ermenistan’ın en iyi korunmuş kervansarayı” olarak da adlandırılıyor.

Ben de Ermenistan seyahatimde bu nefes kesici güzellikteki tarihi yapıyı ziyaret etttim. Kışın ulaşımı bir hayli zor olan bu kervansaray, Vardenis dağlarının eteklerinde, 2410 metre yükseklikte bulunuyor.

Kervansaray’ın içi
Orbelyan Kervansarayı’ndan Vardenis dağlarının manzarası

Orbelyan Kervansarayı, tarihi dönemlerde bölgeden geçen seyyah, tüccar ve kervanların uğradığı bir han olarak işlev gördü.

2014 yılında, o tarihe kadar resmi adı “Selim Kervansarayı” olan bu yapının resmi ismi Orbelyan Kervansarayı olarak değiştirildi.

Ayrıca, kervansarayın üzerinde bulunduğu Vardenyats dağ yolunun önceki adı da “Selim dağ geçidi” idi.

Giriş salonunun duvarlarında birçok Ermenice duvar yazısı bulunuyor.

Orbelyan Kervansarayı’nın Tarihi

Orbelyan Kervansarayı, MS 1332 yılında Orbelyan Hanedanlığı mensubu Prens Chesar Orbelyan tarafından yaptırıldı.

Giriş salonunun duvarlarında Ermenice ve Farsça dillerinde 2 yazıt keşfedildi. Ama maalesef Farsça yazıtlar önceki senelerde kimliği bilinmeyen kişiler tarafından yok edildi.

Zarar görmeyen Ermenice metnin Türkçeye çevirisi:

“Her şeye gücü yeten ve kudretli Tanrı’nın adıyla, 1332 yılında, Busayd Han’ın (o zamanki İlhanlı hükümdarı) dünya egemenliğinde, Prense Liparit’in oğlu I. Chesar ve İvane’nin torunu annem Ana, ve aslanlar gibi yakışıklı kardeşlerim, Orbelian Hanedanlığı prensleri Burtel, Smbat ve Elikom, ve Senikarimanların Vardan kızı eşim Khorishah, bizim ruhlarımızın ve Mesih’te yatan ana babamızın ve kardeşlerimizin ve yaşayan kardeşlerim ve oğullarım Sarkis, rahip Hovhannes, Kurd ve Vardan’ın ruhlarının kurtuluşu için bu manevi evi kendi kaynaklarımızla inşa ettiler. Size yalvarıyoruz, yoldan geçenler, bizi Mesih’le hatırlayın. Bu evin başlangıcı, Esai’nin yüksek rahipliğinde ve onun duaları sayesinde 1332 yılında oldu.”

1940 ve 1960 yılında, yani Sovyetler Birliği döneminde, kervansaray duvarlarına kazınmış Ermenice yazılar.
Kervansaray duvarındaki küçük bir cebe bırakılmış bir dini tasvir.

Orbelyan Kervansarayı nerede?


Argun Konuk
Argun Konuk

Türkiye ve dünyanın farklı yerleri hakkında seyahat videoları yapıyorum ve yazılar yazıyorum.


Diğer Ermenistan yazıları


Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.