Karaoğlan, Gölbaşı – Ankara

Ankara Tarihi Yerler Envanteri #24 | Karaoğlan Höyüğü


Karaoğlan, Gölbaşı – Ankara

İnfo: Wikipedia.org

Karaoğlan Höyüğü, Ankara il merkezinin 25 km. güneyinde, Mogan Gölü’nün güneydoğu ucunda yer alan bir höyüktür. Höyüğün bulunduğu bölge, Ankara’nın güneydoğu ve güneybatı yönlerine uzanan, ana ticaret yollarının kavşağı durumundaydı. Höyüğün bulunduğu tepe, 260 x 180 metre boyutlarında ve 18-20 metre yüksekliğindedir. Höyük Ankara – Konya karayolu üzerindedir.

Höyüğün batı yamacında yapılan kazılar sonucu beş tabaka saptanmıştır.

  • I. tabaka Klasik Dönem,
  • II. tabaka Demir Çağı,
  • III. tabaka Hitit,
  • IV. tabaka MÖ 3. binyıldan 2. binyıla geçiş,
  • V. tabaka Erken Tunç Çağı

Erken Tunç Çağı mimarisi özelliklerini taşıyan küçük fakat çok odalı kerpiç duvarlı yapılar bulunmuştur. En eski tabaka olan V. tabakanın (Erken Tunç Çağı) üstünde yangın izlerine rastlanmıştır.

Bu tabakalara ait çanak çömlek buluntuları, kaba görünümlü, kaba cidarlı, el yapımı, kum, çakıl ve saman katkılı hamurdan, dış yüzey rengi kırmızı ya da devetüyü, iç yüzey rengi çoğunlukla siyah ve çok parlak olmayan eşyalardır. Ayrıca kilden yapılma, İç Anadolu Bölgesi tipinde stilize idoller ele geçmiştir. Bu tabakalarda, evlerin taban altına ya da ev aralarına gömü yapıldığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca küp mezarlara da rastlanmıştır.

Karaoğlan Höyüğün Erken Tunç Çağı’nda yoğun bir yerleşim yeri haline geldiği anlaşılmaktadır. Önemli bir Erken Tunç Çağı yerleşimi olmakla birlikte, Anadolu’daki diğer aynı dönem yerleşmelerinde olduğu gibi bir surla çevrili değildir. Oysa ki burası, gelişkin işbölümünün, sosyal hiyerarşinin ve özel mülkiyetin şekillendiği bir toplum olarak görülmektedir.

Karaoğlan Höyüğün kesin yeri hakkında hiçbir bilgiye rastlayamadım. Mogan Gölü’nün güneydoğu ucu tasviri sebebiyle en mümkün yeri Google Haritalar’da paylaştım.


Argun Konuk
Argun Konuk

Türkiye ve dünyanın farklı yerleri hakkında seyahat ve tarih yazıları yazıyorum.


Benzer Tarihi Yerler


Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.