İnönü Mağaraları, Güdül

Ankara Tarihi Yerler Envanteri #20 | İnönü Mağaraları, Güdül


Güdül, Ankara

İnfo: Güdül Kaymakamlığı

Ankara İli, Güdül İlçesi, Kirmir Çayı, İnönü mevkiinde bulunan, Bizanslılar döneminden kaldığı tahmin edilen İnönü Mağaraları dağın içi oyularak inşa edilmiştir.

İç Anadolu’daki Ürgüp-Göreme mağaralarıyla benzerlik gösteren İnönü Mağaraları, merkezi yerdeki kilisesi ile bir köy topluluğunu andırmaktadır. Kirmir Çayının zamanla altını oyduğu dağın parçalanmasıyla yukarı katlara çıkan merdivenlerin bazıları açıkta kalmış tarihi bir görünüm sergilemektedir.

Güdül çevresinde tarih öncesi çağlardan beri popüler bir yerleşke olduğu yönünde ciddi bulgulara rastlanmakta ve bugün hala bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bilinen tarihi kaynaklara göre ise M.Ö. 2000 yıllarında Etiler’in burada hüküm sürdüğü tahmin edilmektedir. Hatta kayalardaki mağaraların Etiler döneminde kullanıldığı öne sürülmektedir.

M.Ö. 8. yüzyılda Friglerin buraya hakim olduğu tahmin edilmektedir. Güdül’ün Romalılarca Hristiyanlığın yayılması döneminde kullandığı konusunda çeşitli bulgulara rastlanmıştır, hatta İn Önü diye bilinen bölgede mağara girişlerinde çeşitli hac işaretleri yer almaktadır. Yine Bizanslıların yaşadığına dair de çeşitli bilgiler yer almaktadır.


Argun Konuk
Argun Konuk

Türkiye ve dünyanın farklı yerleri hakkında seyahat ve tarih yazıları yazıyorum.


Benzer Tarihi Yerler


Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.