Bitik Höyük

Ankara Tarihi Yerler Envanteri #12 | Bitik Höyük


Bitik Köyü, Kahraman Kazan – Ankara

İnfo: Wikipedia.org

Bitik Höyük, Ankara İl merkezinin 42 km kuzeybatısında, Kahramankazan İlçesi’ne bağlı Bitik Köyü yakınlarında yer alan bir höyüktür. Tepe, 250 x 240 metre boyutlarında olup 18 metre yüksekliktedir.

Kazılarda Klasik Dönem, Frig, Hitit, Kalkolitik Çağ ve Erken Tunç Çağı II. evre tabakaları ortaya çıkarılmıştır. Bu kazılarda ova taban suyu ile karşılaşıldığı için ana toprağa kadar inilememiştir.

Kazılarda Karaoğlan Höyük buluntularına benzeyen, içi siyah boya astarlı, dışı açık parlak yüzey renkli çanak çömlek parçaları bulunmuştur.

Bitik Höyük’le ilgili en önemli buluntu, kazılarda değil, kerpiç yapmak için açılan bir çukurda rastlantı sonucu bulunan Bitik Vazosu‘dur. Dört parça halinde ele geçen vazo, silindir boyunlu, geniş ağızlı, yumurta gövdeli ve dört şerit kulpludur. Bezemeler üst üste yerleşmiş üç frizden oluşmakta ve kutsal evlilik (hieros gamos) törenini konu almaktadır.

Hieros gamos, özellikle Ortadoğu ve Anadolu’nun tarımcı topluluklarında görülen, bereket tanrı ve tanrıçalarının, yeryüzüne bereketi getirmek için cinsel birleşmesini simgeleyen ritüellerdir.

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri – TAY Projesi tarafından hazırlanan 2002 yılı tahribat raporunda höyüğün bütünüyle tahrip edilmiş olduğu belirtilmektedir.

Bitik Köyü Nerede?


Argun Konuk
Argun Konuk

Türkiye ve dünyanın farklı yerleri hakkında seyahat ve tarih yazıları yazıyorum.


Benzer Tarihi Yerler


Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.