Augustus Tapınağı

Ankara Tarihi Yerler Envanteri #5 | Augustus Tapınağı


Hacı Bayram, Altındağ – Ankara

Augustus Tapınağı, Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Hacı Bayram Camii’nin hemen bitişiğinde bulunan ve tarihi milattan önceki dönemlere kadar dayanan bir tapınaktır. Günümüzde bir duvarı ve tavanı tamamen yıkılmış, diğer cepheleri de ciddi derecede hasar görmüştür.

Tapınağın, daha önceki yıllarda Frig tanrıları Kibele ve Men’e adanmış fakat zaman içerisinde aldığı ağır hasarlar sonucunda yıkılmış olan bir kutsal mekanın üzerine inşa edildiği düşünülmektedir. Tahminen MÖ 25-20 yılları arasında, son Galat hükümdarı Amintas’un oğlu Pilamenes tarafından, Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık göstergesi olarak yaptırılmıştır.

Yapılan arkeolojik araştırmalar ile daha önceki zamanlarda şehri ziyarete gelmiş yabancı seyyahların bıraktıkları gravür ve betimlemelerden yola çıkılarak tapınağın yıkılmadan önce etrafı sütunlarla çevrili, dikdörtgen planlı bir yapı olduğu anlaşılmıştır. Bu sütunların birbirine paralel olarak, uzun duvarlarda on beşerli, kısa duvarlarda altışarlı gruplar halinde yan yana sıralandığı; ayrıca binanın ön kapısında dört, arka cephesinde de iki tane sütun yeri olduğu tespit edilmiştir. 5. yüzyıl dolaylarında, Bizans İmparatorluğu döneminde cephelere pencereler açılmış ve bir kilise haline getirilmiştir. Günümüzde yalnızca iki yan duvarı ile kenarları işlemeli olan kapı kısmı ayakta durmaktadır.

İmparator Augustus’un hayattayken yaptığı işleri anlatan Res Gestae Divi Augusti‘nin bir kopyası da Augustus Tapınağı’nın duvarlarına işlenmiştir. Roma’daki orijinal yazıt kaybolduğu için bu metnin günümüze ulaşmış olan tek tam kopyasıdır. Bu yüzden tarihçiler tarafından “Monumentum Ancyranum” (Ankara Anıtı) olarak adlandırılmıştır. Kırmızı boyayla ve iki farklı dilde kaydedilen metinlerden Latince olanı, yapının ante duvarlarının pronaos’a (ön oda) bakan yüzüne; Grekçe olan ise güneydoğudaki cella (kutsal bölüm) duvarının dışa bakan tarafına yazılmıştır. Latince metinde imparatorun rahipleri ve onların görevleri boyunca gerçekleştirdikleri işleri anlatan bir liste yer alırken, Grekçe metinde ise daha sonraki dönemlerde yaşamış olan bir rahiple alakalı bilgiler bulunur. Roma tarihi açısından oldukça büyük bir öneme sahip olan Ankara Anıtı, dünya tarihi içinde değerlendirildiğinde de evrensel bir kültürel mirastır. Yazıtla ilgili ilk çalışmalar 1800’lü yıllarda William John Hamilton, Otto Puchstein ve Theodor Mommsen tarafından yapılmıştır. Mommsen, bu yazıtın önemine dikkat çekmek amacıyla “Yazıtlar Kraliçesi” olarak tanımlamıştır.

Augustus Tapınağı Nerede?


Argun Konuk
Argun Konuk

Türkiye ve dünyanın farklı yerleri hakkında seyahat ve tarih yazıları yazıyorum.


Benzer Tarihi Yerler


Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.