Asarcık Höyük

Ankara Tarihi Yerler Envanteri #6 | Asarcık Höyük


Ilıca Köyü, Ayaş – Ankara

İnfo: Wikipedia.org

Asarcık Höyük, Ankara İl merkezinin batısında, Ayaş İlçesi’nin 9,5 km. kuzeybatısında, Ilıca Köyü’nün kuzeydoğu kenarında yer alan bir höyüktür. Yerleşme iki dere arasındaki bazalt bir yükselti üzerindedir.

Erken Tunç Çağı III. Evre’ye tarihlenen V. tabakada toprak tabanlar, taş temelli olduğu tahmin edilen bozuk duvar kalıntıları ortaya çıkarılmış olmasına karşın tanımlanabilir bir mimari kalıntıya ulaşılamamıştır. Çoğunluğu bezeksiz olan tüm çanak çömlek buluntuları bu tabakadan elde edilmiştir.

Kazılarda beş tabaka saptanmıştır. Bu tabakalar yeniden eskiye doğru şu şekilde belirlenmiştir.

  • I. tabaka Roma – Galat dönemleri,
  • II. tabaka Helenistik Dönem,
  • III. tabaka Son Frig Dönemi (Demir Çağı). Sur dışındaki evlerle temsil edilen bu tabaka MÖ 2. binyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir,
  • IV. tabaka Eski Hitit Dönemi. MÖ 2. binyılın ilk yarısına tarihlenmektedir.
  • Va tabakası Erken Tunç Çağı’ndan MÖ 2. binyıla geçiş dönemi,
  • V. tabaka Erken Tunç Çağı II. Evre. Bu tabaka kazı başkanına göre II. ve III. Evreye tarihlenmektedir.

Asarcık Höyük Nerede?


Argun Konuk
Argun Konuk

Türkiye ve dünyanın farklı yerleri hakkında seyahat ve tarih yazıları yazıyorum.


Benzer Tarihi Yerler


Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.